انتصابات واحد

تعداد بازدید:۸۶۳۸۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتصابات شهریور ماه 1397

12 شهریور 1397

دکتر خالدی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور حکمی دکتر علی جلائی فر را به عنوان معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی داننشکده فنی و مهندسی منصوب کرد. 

دکتر افتخاری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد تهران شمال طی حکمی از خدمات دکتر لیدا سلیمی در زمان تصدی مسئولیت مدیر گروه شیمی و محیط زیست دریا و دکتر سید جمال الدین دریا باری در زمان تصدی مسئولیت مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و همچنین دکتر علی جوزی در زمان تصدی مدیر گروه برنامه ریزی مدیریت و آموزش و مهندسی طراحی تقدیر و تشکر کرد.

11 شهریور 1397

دکتر خالدی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور احکامی جداگانه دکتر حمید اسماعیلی را به عنوان مدیر گروه رشته مهندسی صنایع در تمام مقاطع تحصیلی و خانم دکتر صونا دریغ را به عنوان معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده زبانهای خارجی منصوب کرد 

ایشان همچنین از خدمات دکتر شروین اسد زاده در زمان تصدی مسئولیت مدیر گروه صنایع مقطع کارشناسی ارشد، و دکتر منا احمدی راد در زمان تصدی مدیر گروه صنایع مقطع کارشناسی و مهشاد تسنیمی در زمان تصدی معاون آموزشی، پزوهشی و دانشجویی دانشکده زبانهای خارجی تقدیر و تشکر کرد.  

انتصابات تیر ماه 1397

23تیر 1397

دکتر خالدی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور حکمی عنوان مسئولیت دکتر سید عطاء اله افتخاری را از سرپرستی به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد تهران شمال تغییر داد.

11 تیر 1397

دکتر خالدی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور حکمی دکتراسماعیل کاوسی را به سمت مدیر گروه رشته گرایش های مدیریت فرهنگی در تمام مقاطع تحصیلی منصوب کرد.

انتصابات خرداد ماه 1397

27 خرداد 1397

دکتر خالدی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال طی احکام جداگانه ای ضمن تقدیر و تشکر از خدمات دکتر محسن شجاعی در زمان تصدی سرپرست دانشکده زبانهای خارجی، دکتر حسین یونسی را به این سمت منصوب کرد.

انتصابات اردیبهشت ماه 1397

3 اردیبهشت 1397

دکتر فرهاد رهبر، رئیس داشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی احمد حیدری را به سمت عامل خزانه دار و مدیر کل امور مالی واحد تهران شمال منصوب کرد 

2  اردیبهشت 1397

دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی ضمن تقدیر از خدمات دکتر علی محمد صفانیا در زمان تصدی مسئولیت واحد دانشگاهی تهران شمال، دکتر حمید رضا خالدی را به سمت سرپرست این واحد دانشگاهی منصوب کرد.

 

17 آبان ماه  1396

 

دکتر علی محمد صفانیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، با صدور احکام جداگانه ای دکتر ژاله خوشخو را به سمت مدیر گروه علوم و صنایع غذایی در مقطع دکترا منصوب و از خدمات دکتر رکسانا موگویی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر کرد.
ایشان همچنین دکتر علی کریمی فیروز جایی را به سمت سرپرست گروه زبان شناسی در مقطع تحصیلات تکمیلی منصوب و دوره مسئولیت دکتر سید کمال الدین دریاباری را در سمت مدیر گروه رشته ـ گرایش های جغرافیا و برنامه ریزی شهری را تا یک سال دیگر تمدید کرد.

 

انتصابات  مهر ماه 1396

 

19 مهر ماه  1396

دکتر علی محمد صفانیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور  حکمی دکتر  علی اصغر درودیان را به سمت مدیر گروه تربیت بدنی منصوب کرد .

19 مهر ماه  1396

 

دکتر علی محمد صفانیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور  حکمی دکتر  کامران عاصمی آهنگر را به سمت مدیر گروه مهندسی مکانیک منصوب کرد 

10 مهر ماه  1396

دکتر علی محمد صفانیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور  حکمی دکتر علی محمودی را به سمت " رئیس مرکز تحقیقات نمک واحد تهران شمال _ گرمسار " منصوب کرد .

 

 

 

انتصابات  شهریور ماه 1396

26 شهریور 1396

دکتر علی محمد صفانیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور  احکام جداگانه ای ضمن تقدیر از خدمات دکتر مریم ابن تراب در زمان تصدی مسئولیت معاونت آموزشی، دانشجویی و پزوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دکتر علیرضا ابراهیم را به این سمت منصوب کرد.

 

 

 

 

 

انتصابات  مرداد ماه 1396

30 مرداد 1396

با صدور حکمی از سوی دکتر صفانیا، رئیس واحد تهران شمال، دوره مسئولیت دکتر سید مجتبی حسینی در سمت مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در مقطع تحصیلات تکمیلی تمدید شد.

 

29مرداد ماه 1396

 

دکتر علی محمد صفانیا ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،با صدور حکمی دکتر میر اسمعیل معصومی را به سمت سرپرست دانشکده فنی و  مهندسی، برق و انفورماتیک این واحد منصوب و از خدمات و تلاشهای دکتر مجید اسدی شهمیرزادی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر نمود .

 

 

انتصابات  خرداد ماه 1396

7 خرداد ماه 1396

دکتر علی محمد صفانیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور احکام جداگانه ای دکتر شهره چاوشیان را به سمت مدیر گروه ادبیات انگلیسی منصوب نمود. ایشان همچنین از خدمات دکتر جمیله توانا در زمان تصدی مدیر گروهی ادبیات انگلیسی و دکتر پریسا نجات خواه معنوی در زمان تصدی مدیر گروهی بیولوژی دریا تقدیر نمود.

 

 

 

انتصابات اردیبهشت ماه 1396

18 اردیبهشت ماه

دکتر علی محمد صفانیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور حکمی دوره مسئولیت دکتر کیا پارسا را در سمت مدیر کل توسعه و فناوری ارتباط با صنعت و کار آفرینی تا یک سال دیگر تمدید نمود.

 

 

9 اردیبهشت  1396

دکتر علی محمد صفانیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور احکام جداگانه ای دکتر شروین اسدزاده  را به سمت مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی صنایع منصوب و از خدمات و تلاش های دکتر وحید برادران در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر کرد. . ا

 

انتصابات فروردین ماه 1396

27 فروردین 1396

رئیس واحد تهران شمال دوره مسئولیت سرکار خانم دکتر لیدا سلیمی را در سمت مدیر گروه مهندسی محیط زیست  در مقطع ارشد و دکترا و شیمی محیط زیست در مقطع کارشناسی  تا یک سال دیگر تمدید کرد. دکتر صفانیا همچنین با صدور حکمی دکتر آریا اشجع اردلان را به سمت مدیر گروه بیولوژی دریا منصوب نمود.

 

16 فروردین 1396

دکتر علی محمد صفانیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور احکام جداگانه ای دکتر منااحمدی راد  را به سمت مدیر گروه مهندسی صنایع منصوب و از خدمات و تلاش های دکتر حمید اسماعیلی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر کرد. . ایشان همچنین دوره مسئولیت دکتر مهناز محمودی زرندی را در سمت مدیر گروه تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی معماری تا یک سال دیگر تمدید نمود.

 

 

 

 

انتصابات اسفند ماه 1395

17 اسفند ماه :

دکتر علی محمد صفانیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور احکام جداگانه ای دکتر لاله فرهنگ متین را به سمت مدیر گروه فیزیک، آنتونیا شرکا را به سمت مدیر گروه زبان ایتالیایی، سید علی نوری را به سمت مدیر گروه شهرسازی در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، دکتر گلناز تجدد را به سمت مدیر گروه دبیری زیست شناسی ، دکتر مهشاد تسنیمی را به سمت مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی، دکتر پریسا پور وحیدی را به سمت مدیر گروه مهندسی معماری در مقطع کارشناسی، دکتر ژاله خوشخو را به ست مدیر گروه شیلات در مقاطع کارشناسی و ارشد، دکتر ملک تاج ملکی اسکویی را به سمت سرپرست گروه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی منصوب نمود.

ایشان همچنین با تمدید دوره مسئولیت آیت الله دکتر موسوی بجنوردی در سمت ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، دکتر محسن پور کرمانی در سمت ریاست دانشکده علوم پایه و مدیر گروه تحصیلات تکمیلی زمین شناسی، دکتر مجید اسدی شهمیرزادی در سمت ریاست دانشکده برق و انفورماتیک، دکتر پیروز درخشی در سمت سرپرست دانشکده شیمی، دکتر احمد مجد در سمت ریاست دانشکده علوم زیستی، دکتر صدیقه اربابیان در سمت مدیر گروه گروه تحصیلات تکمیلی علوم جانوری، دکتر سایه جعفری در سمت مدیر گروه زیست شناسی عمومی، را به مدت یکسال دیگر تمدید نمود.

دکتر صفا نیا همچنین با صدور احکامی از خدمات و تلاشهای  دکتر سید رضا به آفرین در زمان تصدی مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی، دکتر صدیقه میرابوطالبی در سمت مدیر گروه فیزیک، نادیا معاونی در سمت مدیر گروه زبان ایتالیایی، دکتر فریبا شریف نیا در سمت مدیر گروه دبیری زیست شناسی، دکتر رضوان موسوی ندوشن در سمت مدیر گروه شیلات در مقطع کارشناسی ارشد و فریبا مصلحی در سمت مدیر گروه حسابداری تقدیر و تشکر نمود.

 

 

 

 

 

 

انتصابات بهمن ماه 1395

10 بهمن - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور احکام جداگانه ای دکتر محسن شجاعی را با حفظ سمت عهده دار مسئولیت سرپرستی گروه زبان شناسی همگانی در مقاع تحصیلات تکمیلی نمود و از خدمات دکتر سیده نازنین امیر ارجمندی در زمان تصدی این پست تقدیر نمود.

 

 

 

 

انتصابات دی ماه 1395

 

18 دی - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور احکام جداگانه ای دکتر سیف الله غلامپور را به سمت مدیر گروه در رشته گرایش های مهندسی پزشکی، بیوالکترونیک، بیومکانیک، مهندسی مکاترونیک و ومهندسی رباتیک منصوب و دروه مسئولیت دکتر عباس اخوان سپهی را در سمت مدیر گروه تحصیلات تکمیلی سلولی و مولکولی، دکتر پیام سرائیان را در سمت مدیر گروه مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین خانم دکتر فرزانه حسینی را در سمت مدیر گروه کارشناسی میکروبیولوژی تا یک سال دیگر تمدید کرد.

11 دی، دکتر صفانیا با صدور حکمی دکتر کیانوش فتحی واجارگاه را به سمت سرپرست دانشکده فنی و مهندسی منصوب نمود.

 

انتصابات آبان ماه 1395

دکتر علی محمد صفانیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور احکام جداگانه ای در تاریخ 22 آبان ماه 1395؛ دکتر مهدی نمازی زاده را به سمت مدیر گروه تربیت بدنی، دکتر سید علی حسینی المدنی را به سمت سرپرست گروه روانشناسی و مشاوره، دکتر احسان عابدی را به سمت مدیر گروه رشته مدیریت اجرایی، مدیریت MBA  در مقطع ارشد و مدیریت بازرگانی در مقطع دکترا و همچنین خانم دکتر شادان وهاب زاده را به سمت مدیر گروه بازرگانی در کلیه گرایش های مقطع ارشد منصوب نمود.  

 

 

انتصابات شهریور 1395

7 شهریور، دکتر صفانیا با صدور حکمی مهندس سعید مرتضوی نیک را به سمت مدیر گروه شیمی فناوری اطلاعات منصوب نمود

 

 

انتصابات فروردین 1395

28 فروردین دکتر صفا نیا با صدور حکمی از خدمات دکتر حسن معین نعمتی در زمان تصدی مدیر گروهی رشته گرایش های علوم اقتصادی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی تقدیر نموده و دکتر امیر غلامی را به این سمت منصوب نمود.

23 فروردین طی حکم صادره از سوی رئیس واحد خانم دکتر مژگان زعیم دار به سمت مدیر گروه محیط زیست ( کارشناسی و ارشد) آلودگی، ارزیابی و آمایش ارشد آلودگی در مصطع دکترا منصوب شد.

23 فروردین دکتر سید علی جوزی با حکم رئیس واحد تهران شمال به سمت مدیر گروه رشته گرایش های برنامه ریزی، مدیریت و آموزش ، HSE و مهندسی طراحی ( ارشد ) و مدیریت و آمایش محیط زیست در مقطع دکترا منصوب شد.

 

 

انتصابات اسفند ماه

 

24اسفند دکتر علی محمد صفانیا، رئیس واحد تهران شمال ، دکتر کیا پارسا، را به سمت مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی منصوب نمود.

18   دکتر امیر عبداله مهرداد شریف با حکم رئیس واحد تهران شمال به سمت عضو کمیته داوری انتخاب دانشجوی نمونه منصوب شد.

15اسفند ماه دکتر صونا دریغ با حکم رئیس واحد تهران شمال به سمت معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت منصوب شد.

15اسفند ماه دکتر صفانیا با صدور حکمی از خدمات گیتی رمضانیان لنگرودی در زمان تصدی مدیریت گروه مدیر یت بازرگانی در مقطع کارشناسی تقدیر نمود.

15 اسفند ماه نازنین بنی اسدی با حکم دکتر صفانیا به سمت مدیر گروه مدیریت بارگانی در مقطع کارشناسی منصوب شد.

2  اسفند ماه  با حکم دکتر علی محمد صفانیا، رئیس واحد تهران شمال، عنوان مسئولیت دکتر احسان شکوری به مدیر کل خدمات پژوهش و تولید تغییر نمود.

 

 

انتصابات آذر ماه

29 آذر محمد ابراهیم شناسا با حکم رئیس واحد تهران شمال به سمت مدیر گروه مهندسی تکنولوژی نرم افزار منصوب شد.

23 آذر با حکم دکتر صفانیا، رئیس واحد تهران شمال، دکتر محمد منصور ریاحی کاشانی به سمت مدیر گروه مهندسی برق در مقططع کارشناسی ارشد منصوب شد.

16 آذر دکتر علی محمد صفانیا با صدور حکمی احمد ترابی را به سمت مدیر گروه حقوق در مقطع کارشناسی منصوب نمود.

7 آذر دکتر سمانه یزدانی با حکم رئیس واحد تهران شمال به سمت مدیر گروه فن آوری اطلاعات در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز دوره کارشناسی ارشد هوش مصنوعی منصوب شد.

7 آذر دکتر صفانیا، از خدمات دکتر محمد منصور ریاحی کاشانی در زمان تصدی مسئولیت مدیر گروه مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد تقدیر نمود.

7 آذر ماه رئیس واحد تهران شمال با صدور حکمی دکتر سپیده آدابی را به سمت مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر  ـ سخت افزار و نرم افزار منصوب نمود.

 

انتصابات آبان ماه

30 با حکم رئیس واحد تهران شمال دکتر بهرام پروین به سمت سرپرست دانشکده علوم انسانی منصوب شد.

30 آبان دکتر علی محمد صفانیا با صدور حکمی بابک رضایی را به سمت سرپرست دانشکده مدیریت منصوب نمود.

30آبان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور حکمی از خدمات دکتر سید عطااله افتخاری در زمان تصدی سرپرستی مجتمع حکیمیه و دانشکده های مدیریت و علوم انسانی تقدیر نمود.

23 آبان دکتر منصور بیات با حکم رئیس واحد تهران شمال عهده دار سرپرستی حوزه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد تهران شمال شد.

 

انتصابات مهر ماه

29 مهر ماه دکتر صفا نیا با صدور حکمی دکتر علی مرادخانی، دکتر امیر عبداله مهرداد شریف و مهندس ناظمی را به سمت عضو اصلی کارگروه آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت واحد منصوب نمود.

19 مهر دکتر صفانیا با صدور حکمی از دوره مسئولیت دکتر مهتاب صابونچی در سمت مدیر گروه زبان اسپانیولی تقدیر نمود.

19 مهر دکتر صفانیا، با صدور حکمی دکتر هرمز مهرانی به سمت مدیر  گروه تحصیلات تکمیلی گرایش های مدیریت MBA  مدیریت بازرگانی، بیمه، اجرایی در مقطه ارشد و مدیریت بازرگانی و بازار یابی در مقطع دکترا منصوب نمود.

13 مهر با حکم دکتر صفا نیا مهندس فرزاد ناظمی به سمت معاون اداری و مالی واحد تهران شمال منصوب شد.

 

 

انتصابات شهریور ماه

28 شهیریور رئیس واحد تهران شمال با صدور حکمی دکتر عباسعلی قیومی را به سمت معاون فرهنگی و دانشجویی واحد منصوب و از خدمات مهندس محمد محسن استاد رحیمی در زمان تصدی مسئولیت معاونت دانشجویی تقدیر نمود.

16 شهریور دکتر صفا نیا با صدور حکمی دکتر بابک موسوی فرد را به سمت مدیر گروه زبان اسپانیولی منصوب نمود.

14 شهریور دکتر صفانیا با صدور حکمی دکتر سید علی نوری را به سمت مدیر گروه مهندسی معماری واحد منصوب و از خدمات مهندس سعید ارجمند در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر نمود .

 

 

انتصابات تیر ماه

 

21 تیرماه دکتر علی محمد صفانیا با صدور حکمی، دوره مسئولیت دوره محسن شجاعی را در سمت ریاست دانشکده زبانهای خارجی تا یکسال دیگر تمدید نمود.

16 تیر رئیس واحد تهران شمال دوره مسئولیت حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی را در سمت رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی تا یک سال دیگر تمدید نمود.

10 تیر دکتر واشقانی فراهانی با صدور حکمی دکتر داود جهانی ، عضو هیأت علمی واحد را به سمت مسئول کارگروه تخصصی علوم زمین زمین شناسی منصوب نمود

 

 

انتصابات خرداد ماه 1394

26 خرداد ماه با حکم رئیس واحد تهران شمال دکتر نصراله مجیدیان به سمت مدیر گروه مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی منصوب شد.

26 خرداد ماه با حکم رئیس واحد تهران شمال دکتر محمد سمیع پور گیری به سمت مدیر گروه مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد منصوب و از خدمات دکتر میر اسمعیل معصومی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر شد.

3خرداد ماه دکتر صفا نیا با صدور حکمی دکتر عبدالصمد خلعتبری را به سمت سرپرست معاونت اداری و مالی واحد منصوب و از خدمات دکتر سید محمد عبدالهی کیوانی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر نمود.

2 خرداد ماه دکتر صفا نیا با صدور حکمی مجید اسدی شهمیرزادی را به سمت سرپرست دانشکده فنی و مهندسی منصوب و از خدمات دکتر محمد رضا قاسمی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر نمود.

 

انتصابات اردیبهشت ماه 1394

21اردیبهشت  دکتر صفانیا با صدور حکمی  دکتر امبر غلامی را به سمت معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده مدیریت منصوب و از خدمات دکتر مهران متین فر در تصدی این مسئولیت تقدیر نمود.

16 اردیبهشت دکتر صفا نیا با صدور حکمی دوره مسئولیت دکتر حسن کبیری فرد را در سمت رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم و فنون دریایی تمدید نمود.

19 اردیبهشت ماه با حکم رئیس واحد تهران شمال دکتر احسان شکوری با حفظ سمت مسئولیت دبیر شورای پژوهش و فناوری واحد را عهده دار شد.

 

انتصابات فروردین ماه 1394

2 اردیبهشت 94 دکتر عبدالحسین فرهنگی با حکم دکتر علی محمد صفانیا، به سمت سرپرست گروه رشته روانشناسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی منصوب شد.

2 اردیبهشت 94 رئیس واحد تهران شمال فاطمه احمد بیگی را به سمت مدیر گروه رشته علوم تربیتی در گرایش های برنامه ریزی آموزشی و درسی در مقطع کارشناسی ارشد منصوب نمود.

29 فروردین 94  دکتر علی محمد صفانیا با صدور حکمی دکتر ثریا رازقی را به سمت معاون آموزشی، دانشجویی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی منصوب و از خدمات دکتر فاطمه احمد بیگی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر نمود. 

29 فروردین ماه 1394  رئیس واحد تهران شمال با صدور حکمی دکتر لیدا سلیمی را به سمت سرپرست گروه  مهندسی محیط زیست منصوب نمود.

 

 

 

 

انتصابات اسفند ماه

26 اسفند ـ دکتر زهرا اباذری با حکم دکتر علی محمد صفانیا رئیس واحد تهران شمال، به سمت مدیر گروه کتابداری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا منصوب شد.

 

12 اسفند ـ دکتر علی محمد صفانیا با صدور حکمی دکتر محسن راثی را به سمت مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی و فارسی عمومی منصوب نمود.

 

 انتصابات بهمن ماه 1393

20 بهمن  ـ  دکتر علی محمد صفانیا رئیس واحد تهران شمال با صدور پیامی دکتر رکسانا موگویی  را به سمت مدیر گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی منصوب نمود.

 

 

انتصابات دی ماه 1393:

 

29 دی ـ دکتر علی محمد صفانیا با صدور احکام جداگانه ای مهندس علی ملک را به سمت سرپرست معاونت عمرانی واحد تهران شمال منصوب و از زحمات مهندس نوید کامور در زمان تصدی این پست تقدیر نمود. ایشان همچنین با صدور حکم دیگری کامور را به سمت سرپرست دانشکده فنی و مهندسی شماره 2 منصوب کرد .

 

24 دی-  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال، دکتر نرگس حسن مرادی به سمت مدیر گروه رشته گرایش های مدیریت دولتی، آموزشی، کارآفرینی و منابع انسانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی منصوب شد .

 

24 دی - دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس واحد تهران شمال طی احکام جداگانه ای از دکتر حمیدرضا سعید نیا در زمان تصدی مدیر گروهی مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتر سهیلا سردار دونیقی در سمت مدیر گروهی مدیریت صنعتی و دولتی در مقطع کارشناسی تقدیر نمود.

 

22 دی ـ   با حکم دکترعلی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال دکتر داود جهانی به سمت سرپرست دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده های علوم پایه  و علوم زیستی منصوب و از خدمات احمد رفیعا در زمان تصدی این پست تقدیر  گردید .

 

10 دی  ـ  با حکم دکترعلی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال  دکتر محمد شکری به سمت مدیر گروه فلسفه منصوب و از خدمات دکتر محمد علی شیخ در زمان تصدی این پست تقدیر گردید .

 

آذر ماه 1393

 29 آذر ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال  بابک رضایی به سمت مدیر گروه مدیریت دولتی و صنعتی در مقطع کارشناسی منصوب گردید .

 

  29 آذرـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال  دکتر حسن معین نعمتی به سمت  مدیر گروه رشته گرایش های علوم اقتصادی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی منصوب گردید .

 

 29 آذرـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال دکتر شادان وهاب زاده  به سمت مدیر گروه رشته گرایش های مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی در مقاطع تحصیلات تکمیلی منصوب گردید .

 

 29 آذرـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال دوره مسئولیت دکتر فرزانه حسینی در سمت مدیر گروه میکروبیولوژی در مقطع کارشناسی تمدید گردید .

 

29 آذر ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال دکتر مریم شعار به سمت مدیر گروه رشته گرایش های مدیریت صنعتی و مدیریت IT  در مقاطع تحصیلات تکمیلی منصوب گردید .

 

 25 آذر ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال صدیقه عمادی استر آبادی  به سمت  سرپرست گروه معارف اسلامی منصوب و از خدمات فاطمه قربانی در زمان تصدی این پست  تقدیر گردید .

 

 15 آذر ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال دکتر صدیقه اربابیان به سمت  مدیر گروه تحصیلات تکمیلی علوم جانوری منصوب  گردید .

 

15 آذر  ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال دکتر احمد مجد با حفظ سمت مدیر گروه تحصیلات تکمیلی علوم گیاهی منصوب  گردید .

 

 11 آذر ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال دکتر سید علی جوزی به سمت  مدیر گروه رشته های محیط زیست در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی منصوب گردید .

 

 3 آذر ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال دکتر فرهاد علاالمحدثین به سمت رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی منصوب گردید .

 

1 آذر  ـ  با حکم دکتر مصطفای قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری،  دکتر عباس اخوان سپهی، عضو هیأت علمی گروه میکروبیولوژی واحد تهران شمال به سمت عضو کارگروه صنایع تخمیری ستاد توسعه زیست فناوری منصوب گردید .

 

آبان ماه 1393

28 آبان  ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال دکتر صدیقه میر ابو طالبی به سمت مدیر گروه فیزیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد منصوب و از خدمات کتایون سماواتی و دکتر منصور رضای مرساق در زمان تصدی این پست تقدیر گردید .

 

28 آبان ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال  دکتر عبدالرضا ادهمی به سمت مدیر گروه علوم اجتماعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا منصوب و از خدمات دکتر فیض اله نوروزی در زمان تصدی این پست تقدیر گردید .

 

 24 آبان ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال احسان شکوری به سمت مدیر پژوهش منصوب گردید .

 

17 آبان  ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال دکتر پیام سرائیان به سمت مدیر گروه مهندسی مکانیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد منصوب گردید .

 

 17 آبان ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال  دکتر حمید اسماعیلی به سمت مدیر گروه مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی منصوب گردید .

 11 آبان ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال عبداله نیک پور به سمت مسئول دبیرخانه هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی ، سیاسی واحد منصوب گردید .

 6 آبان ـ با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال دوره مسئولیت مرجان خیر دره سمت مدیر گروه زبان عمومی تمدید گردید  و از خدمات ایشان در زمان تصدی مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ناپیوسته تقدیر گردید .

6 آبان ـ  با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال دکتر کامبیز تحویلداری به سمت معاون آموزش، پژوهش و دانشجویی دانشکده شیمی منصوب و از خدمات    دکتر محمود رضا سهرابی در زمان تصدی این پست تقدیر گردید .

 6 آبان ـ با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال  دکتر محمد رضا الهی منش  به سمت معاون گروه حقوق منصوب گردید .

 6 آبان ـ با حکم دکتر علی محمد صفا نیا، رئیس محترم واحد تهران شمال دکتر مژگان رشتچی به سمت مدیر گروه رشته آموزش زبان انگلیسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا منصوب گردید .

 

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۰