واحد تهران شمال در یک نگاه

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

 • رتبه واحد: ویژه
 • امتیاز واحد: 3573/39    
 • تعداد دانش آموخته: بالغ بر 110 هزار نفر
 • تعداد دانشجو  37367 هزار  نفر
 • تعداد عضو هیأت علمی: 490 نفر تمام وقت، نیمه وقت و مأمور از سایر واحد های دانشگاهی
 • تعداد مدرس مدعو: 1027 نفر
 • تعداد رشته: کارشناسی ناپیوسته10 رشته، کارشناسی پیوسته 83 رشته، کارشناسی ارشد 177 رشته، و دکتری 93 رشته 
 • تعداد کارمند: 474  نفر
 • تعداد دانشکده :  10 دانشکده شامل: شیمی، الهیات و معارف اسلامی، علوم و فنون دریایی، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت و علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم زیستی، علوم پایه و  برق و انفورماتیک 
 • فضاهای واحد: 111500 متر مربع اعیان و مجتمع پردیس بالغ بر224100 متر مربع به عنوان عرصه.
 • مجموعه آزمایشگاه: 141  فضای آزمایشگاهی
 • مجموعه لابراتوار: 3 لابراتوار
 • مجموعه کارگاه: 23 عنوان
 • مجموعه کتابخانه: 10 کتابخانه
 • تعداد کل کتب کتابخانه ها: حدود 108815 جلد کتاب با 2424  عنوان و مجله  19349 جلد
 • سایت کامپیوتری :17  مورد
 • سایت تخصصی GIS  :یک سایت
 • تعداد تفاهم نامه ها: 21  تفاهم نامه داخلی و 4 تفاهم نامه خارجی با دانشگاه نیگاتای ژاپن ٬سی ینا ایتالیا، فناوری واقتصاد بوداپست مجارستان و راشین نیوی روسیه و سه تفاهم نامه جهت برگزاری دوره های آموزشی برون سازمانی با موسسه زبان آریانپور، شرکت نقش افزار توسعه و شرکت روشنگران ایده پرداز- دو برنامه علمی
 • تعداد سخنرانیهای علمی در دانشکده های واحد: 709سخنرانی
 • تعداد کارگاه های پژوهشی (روش شناسی تحقیق) : 1 کارگاه دانش بنیان، 7 کارگاه پژوهشیار و  یک پایش
 • مقالات چاپ شده در مجلاتISI (wos - listed )  تعداد 1403 و مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی وزارتین  و ISC  تعداد 1239
 • عنوان طرح پژوهشی خاتمه یافته : 334 مورد و 2 طرح منعقد شده و 2 طرح در حال انعقاد
 • تعداد طرح های برون دانشگاهی: 8 طرح 
 • تعداد هسته های فن آور مرکز رشد: 22 هسته
 • تعداد طرح دانش بنیان: 3 طرح در حال اجرا
 • تعداد بازدید علمی: 1 عدد(درسال 98)
 • تعداد نمایشگاه برگزار شده: 5 نمایشگاه دانش بنیان(در سال 98)
 • تعداد کتاب ترجمه و تألیف شده: تألیفی65 عنوان، ترجمه 20 عنوان و 3 عنوان در مرحله چاپ
 • شرکت در همایش و سمینارهای داخلی و خارجی :3232 نفر.
 • عنوان مجله تخصصی فارسی و لاتین در کتابخانه:  (3105عنوان مجله فارسی ،364 عنوان لاتین و عربی)
 • تعداد کتاب فارسی مرجع 9099 - تعداد کتاب فارسی غیر مرجع 73951 تعداد کتب عربی مرجع 1699 تعداد کتب عربی غیر مرجع 5301 تعداد کتب لاتین مرجع 6344 تعداد کتب لاتین غیر مرجع 20270 
 • تعداد مجله و فصلنامه تخصصی: نشریات مصوب 14 عنوان شامل 12 عنوان با درجه علمی  2 عنوان با درجه علمی پژوهشی از وزارتین
 • تعداد انجمن علمی دانشجویی : 4 انجمن
 • مراکز تحقیقاتی: یک مرکز( مرکز تحقیقات نمک واحد گرمسار و واحد تهران شمال) و 2 مرکز پژوهش و توسعه فناوری پایه الاستومری و صنایع غذایی
 • تعداد عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان : 1029  نفر
 • تعداد اختراع ثبت شده: 84 عنوان
 • بزرگترین آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی در 24000 متر مربع، با 141 واحد آزمایشگاه و 1580 متر سکو بندی و بهره برداری از فاز اول آن ( آزمایشگاههای دانشکده علوم پایه، شیمی و فنی و مهندسی )
 • تکمیل تجهیزات کارگاههای گروه فنی ومهندسی در رشته مکانیک، صنایع و معماری
 • راه اندازی مرکز رشد واحد با 9 هسته فناور
 • سرمایه گذاری دانش بنیان و کنترل استانداردهای دخانی، تولید دوربین های متنوع امنیتی و فعالیت در عرصه نفت و گاز، انرژی های نو و IT ، تولید نانوژل های دارویی و تولید عطر و ادکلن
 • افتخارات کسب شده فرهنگی: 13 مورد
 • انتشار کتب، فصلنامه و مجموعه مقالات فرهنگی، پژوهشی: 62 مورد
 • برگزاری همایش های فرهنگی در سطح ملی و منطقه ای: 1 مورد
 • تعداد نشریات دانشجویی: 11 عنوان
 • تعداد نشست های قرآنی: 100 جلسه
 • ویژه برنامه های مناسباتی ملی مذهبی 92 مورد
 • کارگاههای آموزشی فرهنگی 45 مورد
 • تعداد شرکت کنندگان مسابقات قرآن و عترت :480 نفر در بخش شفاهی - کتبی
 •  مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین 
 • عناوین مقام قهرمانی کشوری و منطقه ای در ورزش:  3 مورد قهرمانی در مسابقات سراسری کشوری، 19 مورد قهرمانی مسابقات منطقه ای، 8 نفر قهرمانی آسیایی - رتبه سوم کسب عناوین قهرمانی در سطح واحدهای دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران
 • جمعاً دوره های آموزش ضمن خدمت: 330 دوره معادل 7328 ساعت و 9259 نفر آموزش دیده ،  شامل193 دوره کارکنان معادل 4548 ساعت آموزشی به تعداد 7859 نفر کارمند ،104 دوره برای اعضای هیأت  علمی معادل2279 ساعت آموزشی به تعداد 1729 نفر، بورسیه 25 دوره معادل 340 ساعت آموزشی به تعداد  330 نفر، معاونین و مدیران 9 دوره معادل 107 ساعت آموزشی به تعداد 250 نفر.
 • پرداخت بالغ بر237 میلیارد ریال وام صندوق رفاه به دانشجویان تا پایان سال 1398
 • پرداخت بالغ بر 219 میلیارد ریال تسهیلات رفاهی به کارکنان و اعضای هیأت علمی واحد تاپایان سال 1398

 

تهیه و تنظیم: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال