درباره واحد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در یک نگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ۱۰ آبان ۱۳۶۵ تأسیس و با ۳۰ نفر دانشجو حرکت دانشگاهی خود را آغاز کرد. در حال حاضر این واحد دانشگاهی با دارا بودن ۳۵۷۳/۳۹ امتیاز، رتبه « ویژه» را از آن خود کرده است. اسامی روسای واحد و مدت زمان مسئولیت ایشان به شرح زیر می باشد.

 

 

  • دکتر احمد شاهورانی از سال 1365 الی 1368
  • زنده یاد دکتر علی معصومی از سال 1368 الی 1372
  • دکتر مرتضی خسروی از سال 1372 الی 1381
  • دکتر پیمان مهستی از سال 1381 الی 1384
  • دکتر احمد یعقوب ­نژاد از سال 1384 تا اردیبهشت 1391
  • دکترمسعود اخوان فرد از اردیبهشت 1391 تا دی ماه 1392
  • دکتر علی محمد صفا نیا از دی ماه 1392 تا اردیبهشت 1397
  • دکتر حمید رضا خالدی از اردیبهشت 1397 تا کنون