اخبار تصویری روابط عمومی

کسب عنوان دانشجو و پژوهشگر برتر در جشنواره پروفسور حسابی توسط دانشجوی واحد تهران شمال

کسب عنوان دانشجو و پژوهشگر برتر در جشنواره پروفسور حسابی توسط دانشجوی واحد تهران شمال

محمدرضا عزیزی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فلسفه و پژوهش هنر واحد تهران شمال با ارایه مقاله «مطالعه تطبیقی نمود مفاهیم حکمت اشراق سهروردی در نگارگری و موسیقی سنتی ایران» در جشنواره پروفسور حسابی که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، به عنوان دانشجو و پژوهشگر برتر شناخته شد.

ادامه مطلب
ثبت نام بدون آزمون در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال دوم ۹۹-۹۸ (ورودی بهمن ماه)
ثبت نام و پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌پذیرد؛

ثبت نام بدون آزمون در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال دوم ۹۹-۹۸ (ورودی بهمن ماه)

پذیرش دانشجو بدون آزمون در دوره‌های کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته در واحد تهران شمال به صورت حضوری صورت می‌پذیرد

ادامه مطلب