واحد تهران شمال در یک نگاه

 

 

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

(تا پایان 6 ماه اول سال  1396)

 

امتیاز واحد:     39/3573

رتبه واحد: جامع الف

تعداد دانش آموخته: بالغ بر 100هزار نفر

تعداد دانشجو  36 هزارو 573نفر

تعداد عضو هیأت علمی: 562 نفر تمام وقت و نیمه وقت و مأمور از سایر واحد های دانشگاهی

تعداد مدرس مدعو: 1388 نفر

تعداد رشته: 332 رشته و گرایش تحصیلی

تعداد کارمند: 573  نفر

تعداد دانشکده :  10 دانشکده شامل: شیمی، الهیات و معارف اسلامی، علوم و فنون دریایی، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت و علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم زیستی، علوم پایه. برق و انفورماتیک

فضاهای واحد: 115 هزار متر مربع اعیان و مجتمع پردیس بالغ بر 211 هزار و760 متر مربع به عنوان عرصه.

مجموعه آزمایشگاه: 71  فضای آزمایشگاهی

مجموعه لابراتوار:3  لابراتوار

مجموعه کارگاه: 20 عنوان

مجموعه کتابخانه: 10 کتابخانه

تعداد کل کتب کتابخانه ها: بیش از 112 هزار و 883 جلد کتاب با 66 هزار و 460عنوان

سایت کامپیوتری :13  مورد

یک سایت : GISتخصصی  سایت

عنوان مقاله چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی: 1106مقاله ISI ( wos- listed ) و 1235 مقاله چاپ شده ISC و علمی پژوهشی وزارتین

عنوان طرح پژوهشی خاتمه یافته : 325 مورد.

تعداد کتاب ترجمه و تألیف شده: تألیفی55 عنوان، ترجمه 16 عنوان.

شرکت در همایش و سمینارهای داخلی و خارجی :3 هزار و 232 نفر.

عنوان مجله تخصصی فارسی و لاتین در کتابخانه: 622 (530عنوان مجله فارسی ،92 عنوان لاتین و عربی)

تعداد کتاب مرجع، لاتین و فارسی در کتابخانه ها: 63 هزار و 762 جلد.

تعداد مجله و فصلنامه تخصصی: نشریات مصوب 14 عنوان شامل 11 عنوان با درجه علمی ـ پژوهشی، یک عنوان با درجه علمی ـ ترویجی و 2 عنوان علمی ـ عمومی

تعداد انجمن علمی دانشجویی :  31  عنوان

مرکز تحقیقاتی: یک مرکز، مرکز تحقیقات نمک واحد گرمسار و واحد تهران شمال

تعداد عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان : 863  نفر

تعداد اختراع ثبت شده: 84 عنوان

افتخارات کسب شده فرهنگی: 14 مورد

انتشار کتب، فصلنامه و مجموعه مقالات فرهنگی، پژوهشی: 32 مورد

برگزاری همایش های فرهنگی در سطح ملی و منطقه ای: 1 مورد

تعداد نشریات دانشجویی: 11 عنوان

تعداد نشست های قرآنی: 50 جلسه

تعداد شرکت کنندگان مسابقات قرآن و عترت :850 نفر

عناوین مقام قهرمانی کشوری و منطقه ای در ورزش:  17 مورد قهرمانی در مسابقات سراسری کشوری، 17 مورد قهرمانی مسابقات منطقه ای، 5 نفر قهرمانی آسیایی

تعداد تفاهم نامه ها: 12 تفاهم نامه داخلی و 4 تفاهم نامه خارجی با دانشگاه نیگاتای ژاپن ٬سی ینا ایتالیا، فناوری واقتصاد بوداپست مجارستان و راشین نیوی روسیه.

تعداد سخنرانیهای علمی در دانشکده های واحد 5860سخنرانی

تعداد کارگاه های پژوهشی (روش شناسی تحقیق :13  کارگاه)

دوره های آموزش ضمن خدمت: 323 دوره معادل 7 هزار و256 ساعت و8هزار و 484نفر آموزش دیده (هیات علمی و کارکنان)

 شامل 187دوره کارکنان معادل 4 هزار و 484ساعت آموزشی به تعداد 6هزار و 613 نفر کارمند ،102 دوره برای اعضای هیأت

 علمی معادل2 هزار و 255 ساعت آموزشی به تعداد یک هزار و 608 نفر، بورسیه 25 دوره معادل 340 ساعت آموزشی به تعداد

 330 نفر، معاونین و مدیران 8 دوره معادل 91 ساعت آموزشی به تعداد 236 نفر.

پرداخت بالغ بر 116 میلیارد ریال وام صندوق رفاه به دانشجویان تا پایان 6 ماه اول سال 1396

پرداخت بالغ بر 199 میلیارد ریال تسهیلات رفاهی به کارکنان و اعضای هیأت علمی واحد.

بزرگترین آزمایشگاه خاورمیانه در 24 هزار متر مربع، با 142 واحد آزمایشگاه و 1580 متر سکو بندی

راه اندازی مرکز رشد واحد با 6 هسته فناور

سرمایه گذاری دانش بنیان و کنترل استانداردهای دخانی، تولید دوربین های متنوع امنیتی و فعالیت در عرصه نفت و گاز، انرژی های نو و IT

 

 

تهیه و تنظیم:

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال