واحد تهران شمال در یک نگاه

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

(تا پایان 6 ماهه اول سال  1397)

 • امتیاز واحد:     39/3573
 • رتبه واحد: جامع الف
 • تعداد دانش آموخته: بالغ بر 104 هزار نفر
 • تعداد دانشجو  37 هزارو 270نفر
 • تعداد عضو هیأت علمی: 587 نفر تمام وقت و نیمه وقت و مأمور از سایر واحد های دانشگاهی
 • تعداد مدرس مدعو: 1301 نفر
 • تعداد رشته: کارشناسی 66 رشته کارشناسی ارشد 178 رشته و دکترا 93 رشته 
 • تعداد کارمند: 563  نفر
 • تعداد دانشکده :  10 دانشکده شامل: شیمی، الهیات و معارف اسلامی، علوم و فنون دریایی، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت و علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم زیستی، علوم پایه. برق و انفورماتیک
 • فضاهای واحد: یکصد و 11 هزار و 500 متر مربع اعیان و مجتمع پردیس بالغ بر 211 هزار و760 متر مربع به عنوان عرصه.
 • مجموعه آزمایشگاه: 71  فضای آزمایشگاهی
 • مجموعه لابراتوار:3  لابراتوار
 • مجموعه کارگاه: 20 عنوان
 • مجموعه کتابخانه: 10 کتابخانه
 • تعداد کل کتب کتابخانه ها: حدود 116  هزار و355 جلد کتاب با 68 هزار و222  عنوان
 • سایت کامپیوتری :15  مورد
 • سایت تخصصی GIS  :یک سایت
 • تعداد تفاهم نامه ها: 15 تفاهم نامه داخلی و 4 تفاهم نامه خارجی با دانشگاه نیگاتای ژاپن ٬سی ینا ایتالیا، فناوری واقتصاد بوداپست مجارستان و راشین نیوی روسیه.
 • تعداد سخنرانیهای علمی در دانشکده های واحد 755سخنرانی
 • تعداد کارگاه های پژوهشی (روش شناسی تحقیق :16  کارگاه(
 • مقالات چاپ شده در مجلاتISI ( wos- listed )  تعداد 1174 و مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی وزارتین  و ISC  تعداد 1173
 • عنوان طرح پژوهشی خاتمه یافته : 329 مورد.
 • تعداد کتاب ترجمه و تألیف شده: تألیفی57 عنوان، ترجمه 17 عنوان.
 • شرکت در همایش و سمینارهای داخلی و خارجی :3 هزار و 232 نفر.
 • عنوان مجله تخصصی فارسی و لاتین در کتابخانه:  (2998عنوان مجله فارسی ،369 عنوان لاتین و عربی)
 • تعداد کتاب فارسی مرجع 8984 - تعداد کتاب فارسی غیر مرجع 73897 – تعداد کتب عربی مرجع 1698 – تعداد کتب عربی غیر مرجع 5298 – تعداد کتب لاتین مرجع 6344 – تعداد کتب لاتین غیر مرجع 20259 
 • تعداد مجله و فصلنامه تخصصی: نشریات مصوب 14 عنوان شامل 11 عنوان با درجه علمی ـ پژوهشی، یک عنوان با درجه علمی ـ ترویجی و 2 عنوان علمی ـ عمومی
 • تعداد انجمن علمی دانشجویی :  31  عنوان
 • مرکز تحقیقاتی: یک مرکز( مرکز تحقیقات نمک واحد گرمسار و واحد تهران شمال)
 • تعداد عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان : 863  نفر
 • تعداد اختراع ثبت شده: 84 عنوان
 • بزرگترین آزمایشگاه خاورمیانه در 24 هزار متر مربع، با 141 واحد آزمایشگاه و 1580 متر سکو بندی و بهره برداری از فاز اول آن ( آزمایشگاههای دانشکده علوم پایه، شیمی و فنی و مهندسی )
 • تکمیل تجهیزات کارگاههای گروه فنی ومهندسی در رشته مکانیک، صنایع و معماری
 • راه اندازی مرکز رشد واحد با 9 هسته فناور
 • سرمایه گذاری دانش بنیان و کنترل استانداردهای دخانی، تولید دوربین های متنوع امنیتی و فعالیت در عرصه نفت و گاز، انرژی های نو و IT ، تولید نانوژل های دارویی و تولید عطر و ادکلن
 • افتخارات کسب شده فرهنگی: 19 مورد
 • انتشار کتب، فصلنامه و مجموعه مقالات فرهنگی، پژوهشی: 42 مورد
 • برگزاری همایش های فرهنگی در سطح ملی و منطقه ای: 1 مورد
 • تعداد نشریات دانشجویی: 11 عنوان
 • تعداد نشست های قرآنی: 110 جلسه
 • ویژه برنامه های مناسباتی ملی مذهبی 20 مورد
 • کارگاههای آموزشی فرهنگی 10 مورد
 • تعداد شرکت کنندگان مسابقات قرآن و عترت :850 نفر
 • عناوین مقام قهرمانی کشوری و منطقه ای در ورزش:  18 مورد قهرمانی در مسابقات سراسری کشوری،  25 مورد قهرمانی مسابقات منطقه ای، 8 نفر قهرمانی آسیایی
 • جمعاً دوره های آموزش ضمن خدمت: 329 دوره معادل 7 هزار و 320 ساعت و 9 هزار و 166 نفر آموزش دیده ،  شامل 192 دوره کارکنان معادل 4 هزار و 540 ساعت آموزشی به تعداد 7هزار و 793 نفر کارمند ،104 دوره برای اعضای هیأت  علمی معادل2 هزار و 271 ساعت آموزشی به تعداد یک هزار و 705 نفر، بورسیه 25 دوره معادل 340 ساعت آموزشی به تعداد  330 نفر، معاونین و مدیران 9 دوره معادل 99 ساعت آموزشی به تعداد 247 نفر.
 • پرداخت بالغ بر 158 میلیارد ریال وام صندوق رفاه به دانشجویان تا پایان 6 ماهه اول سال 1397
 • پرداخت بالغ بر 173  میلیارد ریال تسهیلات رفاهی به کارکنان و اعضای هیأت علمی واحد تاپایان 6 ماهه اول سال 1397.

 

تهیه و تنظیم:

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال