واحد تهران شمال در یک نگاه

 

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

(تا پایان  سال ۱۳۹۵)

 • امتیاز واحد:     3573/39 
 • رتبه واحد: جامع
 • تعداد دانش آموخته: بالغ بر 93 هزار نفر
 • تعداد دانشجو تا پایان سال 1395 برابراست با 40 هزارو 518 نفربه تفکیک شامل 24 هزار و 925 نفر مقطع کارشناسی، 13 هزار و 268 نفر مقطع کارشناسی ارشد ودرمقطع دکترا 2325
 • تعداد عضو هیأت علمی: 591 نفر تمام وقت و نیمه وقت و مأمور از سایر واحد های دانشگاهی
 • تعداد مدرس مدعو: 1270 نفر
 • تعداد رشته: 373 رشته و گرایش تحصیلی
 • تعداد کارمند: 579  نفر
 • تعداد دانشکده :  10 دانشکده شاملشیمی، الهیات و معارف اسلامی، علوم و فنون دریایی، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت و علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم زیستی، علوم پایهبرق و انفورماتیک
 • فضاهای واحد: 115 هزار متر مربع اعیان و مجتمع پردیس بالغ بر 211 هزار و760 متر مربع به عنوان عرصه.
 • مجموعه آزمایشگاه: 54  فضای آزمایشگاهی
 • مجموعه لابراتوار: 4 لابراتوار
 • مجموعه کارگاه: 22 عنوان
 • مجموعه کتابخانه: 10 کتابخانه
 • تعداد کل کتب کتابخانه ها: بیش از 108 هزار و 851 جلد کتاب با 63 هزار و 950عنوان
 • سایت کامپیوتری :13  مورد
 • سایت تخصصی : GIS یک سایت
 • عنوان مقاله چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی: یک هزار و 85 مقاله ISI ( wos- listed ) و یک هزار و 235 مقاله چاپ شده ISC
 • عنوان طرح پژوهشی خاتمه یافته : 320 مورد.
 • تعداد کتاب ترجمه و تألیف شده: تألیفی 57 عنوان، ترجمه 16 عنوان.
 • شرکت در همایش و سمینارهای داخلی و خارجی :3 هزار و 232 نفر.
 • عنوان مجله تخصصی فارسی و لاتین در کتابخانه: 563 عنوان مجله فارسی ،97 عنوان لاتین و عربی
 • تعداد کتاب مرجع، لاتین و فارسی در کتابخانه ها: 11 هزار و 572 جلد.
 • تعداد مجله و فصلنامه تخصصی: نشریات مصوب 14 عنوان شامل 11 عنوان با درجه علمی ـ پژوهشی، یک عنوان با درجه علمی ـ ترویجی و 2 عنوان علمی ـ عمومی
 • تعداد انجمن علمی دانشجویی :    20   عنوان
 • مرکز تحقیقاتی: یک مرکز، مرکز تحقیقات نمک واحد گرمسار و واحد تهران شمال
 • تعداد عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان : 863  نفر
 • تعداد اختراع ثبت شده: 84 عنوان
 • افتخارات کسب شده فرهنگی: 14 مورد
 • انتشار کتب، فصلنامه و مجموعه مقالات فرهنگی، پژوهشی: 32 مورد
 • برگزاری همایش های فرهنگی در سطح ملی و منطقه ای: 1 مورد
 • تعداد نشریات دانشجویی: 11 عنوان
 • تعداد نشست های قرآنی: 65 جلسه
 • تعداد شرکت کنندگان مسابقات قرآن و عترت :850 نفر
 • عناوین مقام قهرمانی کشوری و منطقه ای در ورزش:  17 مورد قهرمانی در مسابقات سراسری کشوری، 17 مورد قهرمانی مسابقات منطقه ای، 5 نفر قهرمانی آسیایی
 • تعداد تفاهم نامه ها: 12 تفاهم نامه داخلی و 4 تفاهم نامه خارجی با دانشگاه نیگاتای ژاپن ٬سی ینا ایتالیا، فناوری واقتصاد بوداپست مجارستان و راشین نیوی روسیه.
 • تعداد سخنرانیهای علمی در دانشکده های واحد 5860سخنرانی
 • تعداد کارگاه های پژوهشی (روش شناسی تحقیق :13  کارگاه)
 • دوره های آموزش ضمن خدمت: 322 دوره معادل 7 هزار و 248 ساعت و8هزار و 232 نفر آموزش دیده (هیات علمی و کارکنان) شامل ۱86 دوره کارکنان معادل 4 هزار و 476 ساعت آموزشی به تعداد 6هزار و 361 نفر کارمند ،102 دوره برای اعضای هیأت علمی معادل2 هزار و 255 ساعت آموزشی به تعداد یک هزار و 608 نفر، بورسیه 25 دوره معادل 340 ساعت آموزشی به تعداد 330 نفر، معاونین و مدیران 8 دوره معادل 91 ساعت آموزشی به تعداد 236 نفر.
 • پرداخت بالغ بر 105 میلیارد ریال وام صندوق رفاه به دانشجویان تا پایان سال 1395
 • پرداخت بالغ بر 174 میلیارد ریال تسهیلات رفاهی به کارکنان و اعضای هیأت علمی واحد.
 • بزرگترین آزمایشگاه خاورمیانه در 24 هزار متر مربع، با 142 واحد آزمایشگاه و 1580 متر سکو بندی
 • راه اندازی مرکز رشد واحد با 6 هسته فناور
 • سرمایه گذاری دانش بنیان و کنترل استانداردهای دخانی، تولید دوربین های متنوع امنیتی و فعالیت در عرصه نفت و گاز، انرژی های نو و IT

 

تهیه و تنظیم:

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال