واحد تهران شمال در یک نگاه

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

(تا پایان سال  1396)

 • امتیاز واحد:     39/3573
 • رتبه واحد: جامع الف
 • تعداد دانش آموخته: بالغ بر 101 هزار نفر
 • تعداد دانشجو  34 هزارو 268نفر
 • تعداد عضو هیأت علمی: 529 نفر تمام وقت و نیمه وقت و مأمور از سایر واحد های دانشگاهی
 • تعداد مدرس مدعو: 1340 نفر
 • تعداد رشته: 332 رشته و گرایش تحصیلی
 • تعداد کارمند: 566  نفر
 • تعداد دانشکده :  10 دانشکده شامل: شیمی، الهیات و معارف اسلامی، علوم و فنون دریایی، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت و علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم زیستی، علوم پایه. برق و انفورماتیک
 • فضاهای واحد: یکصد و 11 هزار و 500 متر مربع اعیان و مجتمع پردیس بالغ بر 211 هزار و760 متر مربع به عنوان عرصه.
 • مجموعه آزمایشگاه: 71  فضای آزمایشگاهی
 • مجموعه لابراتوار:3  لابراتوار
 • مجموعه کارگاه: 20 عنوان
 • مجموعه کتابخانه: 10 کتابخانه
 • تعداد کل کتب کتابخانه ها: بیش از 113 هزار و 453 جلد کتاب با 66 هزار و 858 عنوان
 • سایت کامپیوتری :18  مورد
 • سایت تخصصی GIS  :یک سایت
 • تعداد تفاهم نامه ها: 13 تفاهم نامه داخلی و 4 تفاهم نامه خارجی با دانشگاه نیگاتای ژاپن ٬سی ینا ایتالیا، فناوری واقتصاد بوداپست مجارستان و راشین نیوی روسیه.
 • تعداد سخنرانیهای علمی در دانشکده های واحد 715سخنرانی
 • تعداد کارگاه های پژوهشی (روش شناسی تحقیق :16  کارگاه(
 • مقالات چاپ شده در مجلاتISI ( wos- listed )  تعداد 1174 و مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی وزارتین  و ISC  تعداد 1173
 • عنوان طرح پژوهشی خاتمه یافته : 329 مورد.
 • تعداد کتاب ترجمه و تألیف شده: تألیفی55 عنوان، ترجمه 16 عنوان.
 • شرکت در همایش و سمینارهای داخلی و خارجی :3 هزار و 232 نفر.
 • عنوان مجله تخصصی فارسی و لاتین در کتابخانه:  (2994عنوان مجله فارسی ،369 عنوان لاتین و عربی)
 • تعداد کتاب فارسی مرجع 8110 - تعداد کتاب فارسی غیر مرجع 72014 – تعداد کتب عربی مرجع 1588 – تعداد کتب عربی غیر مرجع 5279 – تعداد کتب لاتین مرجع 6330 – تعداد کتب لاتین غیر مرجع 20132
 • تعداد مجله و فصلنامه تخصصی: نشریات مصوب 14 عنوان شامل 11 عنوان با درجه علمی ـ پژوهشی، یک عنوان با درجه علمی ـ ترویجی و 2 عنوان علمی ـ عمومی
 • تعداد انجمن علمی دانشجویی :  31  عنوان
 • مرکز تحقیقاتی: یک مرکز( مرکز تحقیقات نمک واحد گرمسار و واحد تهران شمال)
 • تعداد عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان : 863  نفر
 • تعداد اختراع ثبت شده: 84 عنوان
 • بزرگترین آزمایشگاه خاورمیانه در 24 هزار متر مربع، با 141 واحد آزمایشگاه و 1580 متر سکو بندی و بهره برداری از فاز اول آن ( آزمایشگاههای دانشکده علوم پایه، شیمی و فنی و مهندسی )
 • تکمیل تجهیزات کارگاههای گروه فنی ومهندسی در رشته مکانیک، صنایع و معماری
 • راه اندازی مرکز رشد واحد با 9 هسته فناور
 • سرمایه گذاری دانش بنیان و کنترل استانداردهای دخانی، تولید دوربین های متنوع امنیتی و فعالیت در عرصه نفت و گاز، انرژی های نو و IT ، تولید نانوژل های دارویی و تولید عطر و ادکلن
 • افتخارات کسب شده فرهنگی: 14 مورد
 • انتشار کتب، فصلنامه و مجموعه مقالات فرهنگی، پژوهشی: 32 مورد
 • برگزاری همایش های فرهنگی در سطح ملی و منطقه ای: 1 مورد
 • تعداد نشریات دانشجویی: 11 عنوان
 • تعداد نشست های قرآنی: 80 جلسه
 • تعداد شرکت کنندگان مسابقات قرآن و عترت :850 نفر
 • عناوین مقام قهرمانی کشوری و منطقه ای در ورزش:  17 مورد قهرمانی در مسابقات سراسری کشوری، 17 مورد قهرمانی مسابقات منطقه ای، 5 نفر قهرمانی آسیایی
 • جمعاً دوره های آموزش ضمن خدمت: 326 دوره معادل 7 هزار و296 ساعت و8هزار و 956نفر آموزش دیده ،  شامل 190دوره کارکنان معادل 4 هزار و 524ساعت آموزشی به تعداد 7هزار و 675 نفر کارمند ،103 دوره برای اعضای هیأت  علمی معادل2 هزار و 263 ساعت آموزشی به تعداد یک هزار و 613 نفر، بورسیه 25 دوره معادل 340 ساعت آموزشی به تعداد  330 نفر، معاونین و مدیران 9 دوره معادل 99 ساعت آموزشی به تعداد 247 نفر.
 • پرداخت بالغ بر 149 میلیارد ریال وام صندوق رفاه به دانشجویان تا پایان سال 1396
 • پرداخت بالغ بر 200 میلیارد ریال تسهیلات رفاهی به کارکنان و اعضای هیأت علمی واحد تاپایان سال 1396.

 

تهیه و تنظیم:

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال