اخبار

مدیریت سیستمی در بحث بودجه بندی واحد های دانشگاه
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران خواستار شد:

مدیریت سیستمی در بحث بودجه بندی واحد های دانشگاه

معاونان توسعه مدیریت و منابع، مدیران و کارشناسان برنامه و بودجه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، به منظور بررسی بودجه سال ۱۳۹۸ واحدهای این استان، در واحد تهران شمال گرد هم آمدند.

ادامه مطلب
رونمایی از برنامه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و تقدیر از پژوهشگران برتر واحد

رونمایی از برنامه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و تقدیر از پژوهشگران برتر واحد

سردار دکتر جلالی، با تاکید بر این نکته که پدافند غیرعامل بدون استفاده از ظرفیت دانشگاهها و کار علمی دفاعی تاثیرگذار نخواهد بود، گفت: دانشگاههای ما باید به رصدخانه فناوری های نوین تبدیل شوند.

ادامه مطلب