اطلاعیه ها

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی تمام وقت

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی تمام وقت

به اطلاع آن دسته از اعضای محترم هیأت علمی تمام وقت که تقاضای استفاده از تسهیلات بانک ملی را به کارگزینی یا دانشکده تحویل داده اند می رساند؛ جهت اخذ و تکمیل فرم، به سایت حوزه معاونت آموزشی واحد به آدرس http://education.iau-tnb.ac.ir/index.php مراجعه فرمایند.

ادامه مطلب