اطلاعیه ها

برگزاری مراسم اختتامیه کارگاه های ویژه همتایاران مشاور دانشجویی
با حضور رئیس دانشگاه آزاد استان تهران در واحد تهران شمال صورت گرفت

برگزاری مراسم اختتامیه کارگاه های ویژه همتایاران مشاور دانشجویی

در آخرین روز از برگزاری کارگاه های دهگانه ویژه همتایاران مشاور دانشجویی، آیین اختتامیه این کارگاه ها با حضور رئیس دانشگاه آزاد استان تهران و مسئولین واحد تهران شمال برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری نشست دوره ای شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه آزاد با مسئولین کانون های استان تهران
به میزبانی واحد تهران شمال صورت گرفت؛

برگزاری نشست دوره ای شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه آزاد با مسئولین کانون های استان تهران

نشست دوره ای شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با مسئولین کانون های بسیج اساتید استان تهران در واحد تهران شمال برگزار شد.

ادامه مطلب