اطلاعیه ها - آرشیو

برگزاری دومین دوره از کارگاه های دهگانه ویژه همتایاران مشاورِ دانشجویی با موضوع معیارهای ازدواج و انتخاب همسر

برگزاری دومین دوره از کارگاه های دهگانه ویژه همتایاران مشاورِ دانشجویی با موضوع معیارهای ازدواج و انتخاب همسر

کارگاه «معیارهای ازدواج و انتخاب همسر» به عنوان دومین دوره از کارگاه های دهگانه ویژه همتایاران مشاورِ دانشجویی روز ۲۳ تیرماه ۹۸ در واحد تهران شمال برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری اولین دوره از کارگاه های دهگانه ویژه همتایاران مشاورِ دانشجویی با موضوع افسردگی و اضطراب

برگزاری اولین دوره از کارگاه های دهگانه ویژه همتایاران مشاورِ دانشجویی با موضوع افسردگی و اضطراب

به همت مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین «کارگاه افسردگی و اضطراب» به عنوان اولین دوره از کارگاه های دهگانه ویژه همتایاران مشاورِ دانشجویی روز ۲۲ تیرماه ۹۸ در سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی واحد تهران شمال برگزار شد.

ادامه مطلب