اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه تخصصی " معنا شناسی و بررسی ساختار هندسی سوره های قرآن کریم "

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه تخصصی روش شناسی تحقیق با عنوان " معنا شناسی و بررسی ساختار هندسی سوره های قرآن کریم " با حضور دکتر احمد پاکتچی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در واحد تهران شمال نموده است .

ادامه مطلب