آرشیو اخبار

تبیین راهبردهای فرهنگی واحد تهران شمال

تبیین راهبردهای فرهنگی واحد تهران شمال

رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در نخستین نشست شورای فرهنگی این واحد دانشگاهی پس از قبول مسئولیت٬ به بررسی و تبیین راهبردهای فرهنگی و معرفی ارزشهای والای انسانی و مذهبی پرداخت

ادامه مطلب
انتصاب دکتر صفانیا به عنوان مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

انتصاب دکتر صفانیا به عنوان مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر علی محد صفا نیا، رئیس واحد تهران شمال را به سمت مشاور خود و عضو شورای مجازی تنظیم بخشنامه ها و آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی منصوب نمود.

ادامه مطلب
رسانه های دانشگاه آزاد، به جای تعریف و تمجید از مدیران، منتقد مشکلات باشند

رسانه های دانشگاه آزاد، به جای تعریف و تمجید از مدیران، منتقد مشکلات باشند

خبرگزاری آنا: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: نمی خواهیم رسانه های دانشگاه از مدیران تعریف و تمجید کنند بلکه این رسانه ها باید منتقد مشکلات موجود در دانشگاه نیز بوده و رویکرد انتقادی منصفانه ای به مسائل و عملکرد مدیران دانشگاه داشته باشند.

ادامه مطلب
(92.11.20)رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: حمایت از تشکل‌‌های دانشجویی در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

(92.11.20)رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: حمایت از تشکل‌‌های دانشجویی در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه باید با روش‌ نرم‌افزاری دانشگاه‌ها را اسلامی کنیم، گفت:‌ سیاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی حمایت از تشکل‌های دانشجویی طبق قوانین مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ادامه مطلب