آرشیو اخبار

(92.10.7)میرزاده:  ورزش راه شکوفایی توانایی های بی نظیر پنهان در جسم و جان انسان است

(92.10.7)میرزاده: ورزش راه شکوفایی توانایی های بی نظیر پنهان در جسم و جان انسان است

خبرگزاری آنا: حمید میرزاده تاکید کرد:ورزش یکی از راه های شکوفایی توانایی ها و قابلیت های بی نظیر پنهان در جسم و جان انسان است که اگر با هدف کمال جویی و حق طلبی همراه شود می تواند سیمای زیبای خداگونگی" بشر" را به نمایش بگذارد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی فرهنگی با عنوان« جهانی شدن و پیامدهای آن »برگزارشد

کارگاه آموزشی فرهنگی با عنوان« جهانی شدن و پیامدهای آن »برگزارشد

به همت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال، کارگاه آموزشی فرهنگی با عنوان جهانی شدن و پیامدهای آن برای کارکنان درساختمان آموزشی شهید تهرانی مقدم این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب