برگزاری نشست علمی از قطعنامه ۵۹۸ تا قطعنامه ۲۲۳۱(برجام) با سخنرانی تعدادی از اساتید مطرح حقوق بین الملل و با حضور صاحبنظرانی از این حوزه در واحد تهران شمال

۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۰