تقدیر از واحد تهران شمال و دکتر طهرانچی در هشتمین همایش ملی پدافند غیرعامل کشور و رونمایی از مجموعه کتاب‌های نظام موضوعات پدافند غیرعامل دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال - ۱۴ آبان ۱۳۹۸

۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۰