مراسم استقبال از دانشجویان نو ورود و خانواده‌های دانشجویان با حضور مسئولین در واحد تهران شمال - ۱۲ و ۱۳ آبان ۱۳۹۸

۱۵ آبان ۱۳۹۸ ۰