مراسم خاکسپاری و ترحیم شادروان محمد کریمی از پرسنل خدوم حفاظت فیزیکی واحد تهران شمال - ۲۱ ، ۲۲ مهرماه و ۱ آبان ماه

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۰