برگزاری مراسم اختتامیه کارگاه های ده روزه دانشجویان ویژه همتایاران مشاور دانشجویی با حضور دکتر آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - ۵ مرداد ۱۳۹۸

۰۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰