برگزاری نشست دوره ای شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه آزاد با مسئولین کانون های استان تهران با حضور دکتر سید محمود هاشمی رئیس بسیج دانشگاه آزاد اسلامی - ۲ مرداد ۱۳۹۸

۰۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰